pomoć // помоћ

Kako funkcioniše platforma za izbeglice? // Како функционише платформа за избеглице?

Ako Ste kao izbeglica zainteresovani u ponudama, možete da se prijavite na platformu da stupite u kontakt sa donatorima. // Ако Cте као избеглица заинтересовани у понудама, можете да се пријавите на платформу да ступите у контакт са донаторима.

Možete da se registrovate >ovde<. Bez verifikacije Vašeg izbegličkog statusa, Vaš nalog važi tri meseca. Možno Vam zahtevati pet ponuda maksimalno u ovo vreme. // Можете да се регистроватe >овде<. Без верификацијe Вашег избегличког статуса, Ваш налог важи три месеца. Можно Вам захтевати пет понуда максимално у ово време.

Za aktiviranje svoju registraciju za godinu dana i neograničene zahteve , postoje tri mogućnosti: // За активирање своју регистрацију за годину дана и неограничене захтеве, постоје три могућности:

  1. Možete nam poslati foto jednog od vaših dokumenata preko Registracija. Mi ćemo pregledati foto pa zatim aktiviramo Vašnalog. // Можете нам послати фото једног од ваших докумената преко Регистрација. Ми ћемо прегледати фото па затим активирамо Ваш налог.
  2. Ako znate nekoga ko je već registrovan za celu godinu, ta osoba može prijaviti na platformi i tražiti nalog za Vas. // Ако знате некога ко је већ регистрован за целу годину, та особа може пријавити на платформи и тражити налог за Вас.
  3. I zaposleni u nekim izbegličkim kampovima mogu da stvore naloge. // 3. И запослени у неким избегличким камповима могу да створе налоге.