ሓገዝ

ብከመይ እዚ መድረኽ እዚ ንስደተኛታት ይሰርሕ.

ስደተኛ ኮንካ ኣብዚ መድረክ ኣቲካ ዝደለካዮ ወፈያ እንተሃልይዩ ምስ ኣወፋይ ርክብ ትገብር.

ኣብዚ ሕሳብ ክትከፍት ትኽእል ብዘይ ናይ ስደተኛ ምኻንካ ዘረጋግጽ, እዚ ሕሳብ እዚ ን 3 ወርሒ የገልግል ,ኣብዚ ግዜ እዚ 5 ነገራት ክትሓትት ትኽእል .

ሕሳብካ ናይ ምሉእ ዓመት እንተኮይኑ ንዘይተወሰነ ሕቶታት 3 ተኽእሎታት ኣሎ.

  1. ሓደ ካብቲ ናይ ዶኩሜንትካ (መንቀሳቅሲካ) ስእሊ በቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣገባብ ክትሰድድ ትኽእል ,ንሕና ስእልካ ኣውጺና ሕሳብካ ኣብ ሰራሕ ይውዕል(ይወጽእ).
  2. ዝኮነ ሰብ ናይ ምሉእ ዓመት ዝተመዝገበ ትፈልጦ እንተ ሃልዩ ,እዚ ሰብ እዚ ናብዚ መድረኽ እዚ ኣትዩ ናትካ ሕሳብ ይሓትት ኣብዚ.
  3. ካልእ ምርጫ ከኣ ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ስደተኛታት ዝርከቡሉ ከማን ሕሳብ ክኸፍቱ ይክእሉ .